Stoppa autostart

Jag vet att det finns ett kommando man kan skriva i Kör-funktionen så att man får upp en ruta där man kan välja vilka program som ska starta och visas i verktygsfältets nedre hörn när Windows startas.

Det var en lång rad! Kan du hjälpa mig med detta kommando?

Poul Svendsen

Svar: 

Det finns ett sådant kommando, ja. Det handlar dock inte enbart om de program som startas och visas i Meddelandefältet, utan om alla program som startas - de behöver inte visas alls.
Men kommandot som du ska skriva i Kör är:

msconfig

Byt sedan till fliken Autostart, så kan du plocka bort bocken vid de program du inte vill ha igång nästa gång Windows startas.